Työfysioterapia

Työfysioterapia on lakisääteistä työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka aiheuttamiin kustannuksiin KELA osallistuu. Työfysioterapian tavoitteena on ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus sekä työn tehokkuus.

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien asiantuntijana. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti enneltaehkäisevä ja korjaava toiminta, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, työyhteisöön ja työolosuhteisiin. Työ perustuu työterveyshuollontoimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma laaditaan yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi sekä työn ja työympäristön kehittäminen ergonomiatietoa soveltaen. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Työfysioterapeutit osallistuvat työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siihen liittyvien ryhmien ohjaukseen.

Yhteystiedot

Kidekuja 2, 88610 Vuokatti
040 504 5294
markku.vikstrom(at)vuokatti.net

Yhteistyössä

Vuokatin Fysioterapia

Top